National Championship Series 2012
  NY Premier Soccer Mundials TEAM LOG IN Under 16 Boys
  May 2012
97    Sun  May 6 5:00 pm  NY Premier Soccer Mundials 0-5 BYSA Soccer Central U16B Hamburg Nike Base Field 9